Erfgoedonderwijs op de basisschool

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum: Erfgoedonderwijs op de basisschool.

Hoe kunnen leerkrachten erfgoededucatie toepassen in het basisonderwijs?

Erfgoed is geen vak, maar een vakoverstijgend leergebied. De handreiking Erfgoedonderwijs op de basisschool helpt leerkrachten en pabostudenten om erfgoed in het onderwijs te integreren. Het handboek bestaat uit een theoretisch gedeelte en een stappenplan.

Categories: Cultuureducatie