Het was een furieus samenspel van orkaanwinden en verraderlijk getij, uitmondend in een verwoestende overstroming, één waar De Oude Dijk niet tegen bestand bleek: de Kerstvloed van 1717. In de bibliotheek van De Marne in Leens wordt een filmimpressie gegeven van wat er in die Kerstnacht gebeurd is, wat de gevolgen waren, en welke sporen zijn achtergebleven.

De Kerstvloed heeft aan meer dan 2200 Groningers het leven gekost, er zijn tienduizenden beesten bij omgekomen, hele dorpen zijn weggevaagd. Dit alles wordt met indringende filmbeelden aanschouwelijk gemaakt, we horen ooggetuigen die vertellen wat hen overkomen is, en zien authentiek materiaal (gravures, plattegronden, registers en rapporten), dat een indruk geeft van omvang en impact van de ramp. Het was de grootste en laatste overstroming in eeuwen in Groningen en de Ommelanden. Sindsdien zijn onze kusten versterkt en is Nederland één van de veiligste delta’s ter wereld.

De film heb ik samen gemaakt met Sarah Stiles, in opdracht van Stichting Behoud Bibliotheek De Marne, met steun van de gemeente De Marne en Loket Leefbaarheid.
kijk hier voor de trailer:

Waatersvloed 1717 – Trailer from Hogeland Films on Vimeo.

Van 22 december 2017 tot mei 2018 te zien geweest in de bibliotheek Leens

Categories: Expositie