Mijn meest recente opdracht staat bovenaan:

 Stichting ter behoud van bibliotheek de Marne, ontwerp en organisatie van de tentoonstelling Een moedige meid in oorlogstijd, Zuster Westerhof in Leens (2018)

  Stichting ter behoud van bibliotheek de Marne, tekst en concept van de film Waatersvloed 1717 (2017);
 Cultuur met kwaliteit- scholen van de gemeenten de Marne en Winsum, De platenkoffer van Ede, lespakket voor basisscholen over Ede Staal en de Groninger cultuur, taal en muziek (2017);
 Stichting ter behoud van bibliotheek de Marne, ontwerp en organisatie van Echt Ede!, een tentoonstelling over Ede Staal (2016);
 Stichting Culturele Kring Losser, schrijven en samenstellen van boek over erfgoed voor primair onderwijs: Losser laat je niet meer los (2012);
 Bibliotheek Emmen, schrijven en samenstellen van boek over erfgoed voor primair onderwijs:Vroeger bestaat nog (2010);
 KunststationC, schrijven van lespakket voor onderbouw basisonderwijs: Kijk een huis! (2009);
 IVAK, schrijven van digitale leeromgeving betreffende het cultureel erfgoed van Fivelingo: Fivelsgoud (2009);
 Uitgeverij Van Gorcum, herschrijven van handleiding erfgoededucatie voor PABO –studenten: Erfgoed voor het basisonderwijs (2008);
 Kunstraad Groningen, secretaris incidentenbudget, samenstelling van website en subisidiewijzer: www.kunstraadgroningen.nl (2007);
 Natuurmuseum Groningen, projectmedewerker, bedenken van concepten, coördineren van kindertentoonstelling Kasten vol verhalen en schoolprogramma’s, schrijven van docentenhandleiding voor project Cubic Miles en coördinatie van tentoonstelling (2006-2007);
 Projectbureau Erfgoededucatie te Groningen, schrijven van : De Kerstvloed van 1717 (2005);
 Gemeente Hoogeveen, schrijven en samenstellen van boek over voor primair onderwijs: Alles is anders om me heen (2004);
 Beleidsbureau Cultuur van de gemeente Groningen, toekenningen incidentele subsidies, expositie-presentatiebudget (2003);
 Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst (secretaris PABK) in opdracht van de gemeente Groningen, schrijven van adviezen t.a.v. de aanvragen van structurele subsidie (2003);
 Museumhuis Groningen, school-museumproject erfgoedbreed, schrijven van handleiding Het tastbare verleden voor PABO -studenten (2003);
 Museum ’t Fiskershúske, schrijven van educatieve route De robbenjacht (2002);
 ZorgpleinNoord te Groningen, trefpunt arbeidsmarktbeleid zorgsector, eindredactie website en vacaturebank (2000-2001);
 SRM te Amsterdam, Stichting Reclame en Marketingonderwijs,  adviseur van de cursus Marketingcommunicatie en Mediaplanning (1998-1999);
 Made on Earth te Amsterdam, uitgeverij en bedenker van  de funshopping-gids, coördinatie en  productie Funshoppinggids Amsterdam (1998);
 Theater Cosmic, multicultureel theater in de Nes te Amsterdam, in- en externe communicatie theater, publiciteit Hollandse Nieuwe (1997);
Cobra museum voor moderne kunst in Amstelveen, beheerder van de kunstgalerie en winkel: inrichting, in- en verkoopbeleid en leiding geven aan medewerkers (1996).